praca

Szukasz Pracy?

Pomożemy Ci ją znaleźć!

CV, czyli Twoja zawodowa wizytówka

Powszechnie używane określenie „CV” pochodzi od łacińskiego „curriculum vitae”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza życiorys zawodowy. Jest to podstawowe narzędzie służące do zdobycia pracy, stanowi bowiem kompleksową wizytówkę kandydata. Od tego, jakie wrażenie wywrze CV na osobie rekrutującej, zależy, czy w ogóle otworzy ona list motywacyjny albo ewentualnie inne dokumenty aplikacyjne. Dobre CV może też sprawić, że rekruter od razu zaprosi kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Rodzaje CV

Mimo, że istnieją pewne standardy określające, co powinno zawierać CV, można wyróżnić kilka różnych sposobów jego pisania. Wszystko zależy od sposobu uporządkowania i prezentacji informacji na temat przebiegu życia zawodowego kandydata.

  • Najbardziej popularny rodzaj CV to CV chronologiczne. Jego specyfika polega na tym, że najbardziej rozbudowane są sekcje dotyczące doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia. Obowiązuje tu zasada odwróconego porządku chronologicznego, czyli jako pierwsze wymienione są najnowsze miejsca pracy czy ostatnio ukończone szkoły. Trzeba podkreślić, że rekruterzy są przyzwyczajeni do czytania tego typu CV, jest ono najbardziej czytelne i jeśli nie ma specjalnych przesłanek, najlepiej wybrać właśnie taki sposób uporządkowania informacji.
  • Rzadziej stosowane jest CV funkcjonalne, w którym akcent położony jest na umiejętności i kwalifikacje kandydata oraz jego cel zawodowy. Z kolei na wykształcenie i doświadczenie zawodowe poświęca się tu możliwie najmniej miejsca, choć także przy zachowaniu odwróconej chronologii. Tego typu CV sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy w życiorysie zawodowym kandydata jest coś, co może nie spodobać się pracodawcy. Przykładowo w sytuacji, gdy między poszczególnymi okresami zatrudnienia jest sporo przerw albo gdy do tej pory kandydat bardzo często zmieniał pracę. CV funkcjonalne jest też dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie posiadają doświadczenia w danej branży czy na określonym stanowisku i chcą się przekwalifikować. Pozwala ono zwrócić uwagę na przydatne umiejętności, odwracając nieco uwagę od innych, mniej efektownych aspektów życiorysu kandydata.
  • Można także łączyć CV chronologiczne z funkcjonalnym, otrzymując CV mieszane. Umiejętności i kompetencje nadal są tu kluczowe, jednak w skróconej formie wskazuje się też miejsca i okresy zatrudnienia (bez opisu zadań na każdym stanowisku).
  • Jeśli masz zamiar szukać pracy za granicą, przygotuj własne Europass CV. Jest to oficjalny formularz Komisji Europejskiej, który staje się coraz bardziej powszechny na terenie Unii Europejskiej. Można wypełnić go on-line na stronie Europass.

Poprawne, przejrzyste i wyróżniające się

Jeśli myślisz, że napisanie CV nie wymaga większego wysiłku - wystarczy po prostu spisać wszystkie swoje doświadczenia zawodowe i edukacyjne - spójrz na to z punktu widzenia rekrutera. W odpowiedzi na jedno ogłoszenie o pracę otrzymuje kilkadziesiąt, kilkaset albo i więcej zgłoszeń. Jak ma wybrać garstkę kandydatów, których zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną? Tylko na podstawie informacji zawartych w CV (ewentualnie liście motywacyjnym) i ogólnego wrażenia, jakie wywarły na nim dokumenty aplikacyjne kandydatów. Jeśli chcesz wziąć udział w dalszych etapach rekrutacji, musisz zrobić wszystko, aby Twoje CV przedstawiało Cię jako osobę profesjonalną i kompetentną, osobę, której można zaufać. Nie ma tu miejsca na chaos, rozwlekłość, ogólniki, a tym bardziej błędy ortograficzne czy pomyłki merytoryczne. Natomiast poprawne i przejrzyste CV, które prezentuje umiejętności i doświadczenia przydatne na danym stanowisku, zapewne zwróci uwagę rekrutera. A stąd już tylko krok do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Należy przy tym pamiętać o jeszcze jednej kwestii: dostosowaniu charakteru CV do stanowiska, na jakie się aplikuje. W większości przypadków konieczne jest trzymanie się omówionych powyżej standardów. Jednak osoby pracujące w tzw. branży kreatywnej, np. graficy, copywriterzy, specjaliści od marketingu itp. mogą sobie pozwolić na dużo większą dowolność. Pomysłowość i oryginalność są tu pożądanymi cechami zawodowymi, dlatego dokumenty aplikacyjne w takich zawodach mogą mieć oryginalną szatę graficzną albo w ogóle nietypową formę np. nagrania video. Przedstawicielom wszystkich pozostałych profesji z reguły jednak lepiej posłużą standardowe formy CV.

Wszystkie elementy CV omówione są szczegółowo w zakładce „Jak prawidłowo napisać CV”.